Knjižnični red

Šolska knjižnica …
domuje na OŠ bratov Letonja v pritličju na oddelku 2. triade v lepih, svetlih in prijaznih prostorih. Na široko ima odprta vrata zaučence in strokovne delavce, po dogovoru pa tudi za zunanje obiskovalce.
Knjižnica ima približno 20.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva: knjige, revije, računalniško gradivo, didaktične igre ter raziskovalne naloge.Učenci …
vanjo radi zahajajo pred in po pouku, kjer se v sproščenem vzdušju učijo ali delajo domačo nalogo, še največkrat pa pogovarjajo. Strokovna in poučna literatura sta razvrščeni po sistemu UDK. Leposlovje pa po starostnih stopnjah:
C (cicibanova starostna stopnja, 1. triada)
P (pionirska starostna stopnja, 2. triada)

M (mladinska starostna stopnja, 3. triada)

Knjižnica ima naročene tudi mladinske revije, ki jih učenci radi prelistavajo: Ciciban, Cicido, Moj planet, National Geographic junior, Pil.

Učitelji …
imajo v šolski knjižnici na voljo tudi gradivo, ki ga uporabljajo pri svojem pedagoškem delu: delovni zvezki, učbeniki, priročniki za učitelje ter ostalo gradivo. V okviru bibliopedagoških ur so za vse razrede predvidene po 4 pedagoške ure na oddelek. 

DOBRODOŠLI!
Petra Vnuk
(Visited 508 times, 1 visits today)
Dostopnost