Obvestilo za starše

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo v petek, 8. maja, prejeli navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v prihodnjih tednih.

Glede na okrožnico Ministrstva se načrtuje, da se bo v šolskih prostorih pričel pouk za učence 1., 2. in 3. razreda 18. 5. 2020 in za učence 9. razreda 25. 5. 2020.

Zavedamo se, da ponovno odpiranje šole prinaša številne koristi otrokom in zaposlenim staršem, a hkrati tudi menimo, da se s tem povečuje tveganje za prenos bolezni. Zelo pomembno je, da poskrbimo za svoje zdravje in se odgovorno vedemo do sebe in drugih. Potrudili se bomo, da bo tveganje čim manjše, zato bodo v šoli sprejeti posebni ukrepi, pri čemer pa potrebujemo tudi vašo pomoč in sodelovanje. Za naše nadaljnje načrtovanje potrebujemo podatke o številu otrok, ki se vračajo v šolo, kot tudi podatke o načinu in času prihoda v šolo in nazaj domov. V skladu z navodili Ministrstva smo pripravili izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo in obrazec o tem, ali bo vaš otrok koristil šolski prevoz, ali potrebuje jutranje varstvo oz. ali bo vključen v oddelek podaljšanega bivanja. Prosimo vas, da izjavo in obrazec natančno izpolnite in ju pošljete razredniku vašega otroka najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure, saj bomo le tako lahko poskrbeli za večjo varnost vseh, ki se vračamo v šolske prostore.

Zaradi zagotavljanja nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa potrebujemo tudi informacije, koliko otrok, ki bodo z 18. 5. oz. 25. 5. 2020 pričeli pouk obiskovati v šolskih prostorih, bo v šoli tudi kosilo.

Prosimo vas, da razrednikom do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure javite podatke.

Malica bo organizirana za vse učence v šoli, prav tako predvidevamo, da bodo v šoli zajtrkovali vsi učenci, ki bodo vključeni v jutranje varstvo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite.

V primeru, da ima vaš otrok zdravstvene omejitve ali pa je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve in imate zato pomisleke glede vrnitve vašega otroka v šolo, se obrnite na svetovalno delavko, nato pa bomo vaš primer individualno obravnavali. Svetovalna delavka je dosegljiva na telefonski številki 070 436 266 ali na elektronskem naslovu nikolina.ignjatic@ossmartno.si.

Za učence od 4. do 8. razreda bo pouk tudi v nadaljevanju potekal na daljavo. Če pa ima vaš otrok učne težave in težko dosega standarde znanja, pa bo za njih od 25. 5. 2020 dalje možno dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko pomoč izvajati tudi v prostorih šole.

Če menite, da ima vaš otrok tovrstne težave, to najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure, javite razredniku/razredničarki. Lahko pa se tudi predhodno posvetujete s svetovalno delavko Nikolino Ignjatić.

Razporede poteka pouka, dodatne strokovne pomoči, jutranjega varstva, oddelkov podaljšanega bivanja in šolskih prevozov vam bomo javili naknadno.

 

V želji po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje se vam za vaše sodelovanje in pomoč iskreno zahvaljujemo.

Izjava staršev

Obrazec

(Visited 90 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost