Šolski prevozi

ODHODI V ŠOLO

Lokovica

6.55 – APS

Praznik

6.57 in 7.45 – APS

Lovski dom Skorno

7.00 in 7.50 – APS

Pri županu – Skorno

7.05 – APS

Radoslovnik

7.10 in 7.50 – APS (začasno se ne izvaja)

Tajna

7.13 in 7.53 – APS (začasno izvaja Podgoršek)

Gorenje

7.18 in 7.58 – APS

Paška vas

7.20 in 8.00 – APS

Veliki Vrh

7.00 in 7.50 – Dobnik

Letuš (Bunkica)

7.00 in 7.45 – Dobnik

Rečica ob Paki (križišče pri Kolenc)

7.03 in 7.53 – Dobnik

Rečica ob Paki (Bambi)

7.05 in  7.55 – Dobnik

Podgora

7.10 in 8.05 – Dobnik

Podgora, Rečica ob Paki (po potrebi)

8.10 – Dobnik

Slatina (Skornšek, Fajfar)

7.10, 7.15 in 7.55 – Podgoršek

Gorenje (Gneč)

7.05 in 7.50 – Podgoršek

Slatina (pri Pokleka)

7.55 – Podgoršek

Slatina – spodnji del (od križišča pri Podvratniku)

8.00 – Podgoršek

Skorno (Tajna)

7.00 – Podgoršek

ODHODI IZPRED ŠOLE

Gavce, Paška vas, Gorenje, Skorno

13.10 in 14.00 –  APS

Veliki Vrh

13.52 – Dobnik

Podgora, Rečica ob Paki, Letuš

13.20 in 14.00 – Dobnik

Slatina

13.05 – Podgoršek

Slatina (Gneč), Gorenje

13.50 – Podgoršek

Gavce, Paška vas, Gorenje, Skorno, Veliki Vrh

14.40 – Podgoršek

Skorno (Tajna)

13.50 – Podgoršek

(Visited 3.927 times, 1 visits today)
Dostopnost