Bralna značka

BRALNA IN EKOBRALNA ZNAČKA 2022/23 

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju, jim olajša in polepša stik s knjigo in jim pomaga, da se spoprijateljijo z njo. Osnovni cilj bralne značke je širiti ljubezen do knjig, da bi otroci postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.  

Obveznosti:
– bralna značka: vsak učenec prebere 4 prozna leposlovna dela in 1 pesniško zbirko (1 pesem se nauči na pamet);
– ekobralna značka (1. triada: 3 besedila z ekološko tematiko; 2. triada: 2-3 besedila in poljudnoznanstveni članek z ekološko tematiko; 2-3 besedila in strokovni članek z ekološko tematiko; poustvarjanje – 1.- 9. razred).

V tem šolskem letu bomo veliko pozornosti namenili pogovorom o aktualnosti literarnih del in odkrivanju širših pomenskih plasti besedila ter interpretativnosti.

Predlagan seznam knjig po razredih za novo šolsko leto 2022/23:

1. razred 2. razred 3. razred
4. razred 5. razred 6. razred
7. razred 8. razred 9. razred

 

(Visited 1.132 times, 1 visits today)
Dostopnost