Učbeniški sklad

Učbeniški sklad za šolsko leto 2023/2024

Osnovne aktivnosti učbeniškega sklada so:
–         skupaj z učitelji izbor učbenikov iz kataloga učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin,
–         izdelava zbirnega seznama učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin ter obvestil za starše z naročilnico za izposojo učbenikov,
–         dogovor s knjigarnami (pregled ponudb) za nakup učbenikov,
–         zbiranje izjav za neizposojo učbenikov,
–         sprejem (učitelji posameznih predmetov) obstoječih učbenikov od učencev, pregled in izločanje učbenikov, ki so poškodovani ali jim je potekla veljavnost,
–         izdelava seznama potreb za nakup novih in dokup učbenikov,
–         po prejemu novih in manjkajočih učbenikov dokončna priprava učbenikov,
–         razdelitev (učitelji) učbenikov prvi teden pouka v mesecu septembru.

Izposoja učbenikov je za vse učence brezplačna, sredstva iz tega naslova šolam deloma povrne Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Delovne zvezke (razen DZ za 1., 2. in 3. razred, kjer nakup DZ krije šola oziroma resorno ministrstvo) in ostale potrebščine pa kupite starši sami. Likovni material za vse razrede bo nabavila šola, plačali pa ga boste po položnici v mesecu septembru.

Učbenike bomo izposodili PRVI ŠOLSKI DAN V MESECU SEPTEMBRU OZ. PRVO URO PRI POSAMEZNEM PREDMETU.

 
 
Skrbnica učbeniškega sklada:
Darinka Bizjak

(Visited 711 times, 2 visits today)
Dostopnost