Obvestilo za starše učencev 1. triade

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se odpirajo šolska vrata za učence prve triade. Glede na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo pouk v šolskih prostorih potekal prilagojeno z ukrepi, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.

Pouk za učence prvih, drugih in tretjih razredov se bo pričel ob 8.20, jutranje varstvo pa bo potekalo od 6.15 dalje. Vstop v šolo za učence prvih razredov in tistih, ki bodo vključeni v jutranje varstvo, bo v prizidku, za učence drugih razredov pri vhodu za šolski vrtec, za učence tretjih razredov pa spredaj pri glavnem vhodu. Pouk za prvošolce in jutranje varstvo bo potekalo v učilnicah v prizidku, pouk za drugošolce, ki bodo zaradi številčnosti razdeljeni v 3 skupine in bodo imeli garderobe pri vrtcu, bo v 1. nadstropju v učilnicah NEM, MAT1 in MAT2, pouk za tretješolce bo potekal v pritličju v učilnicah U2 in U3. Učiteljice bodo učence zjutraj ob vstopu v šolo sprejele pri vhodih in jih usmerile v določene razrede. Oddelki podaljšanega bivanja bodo za prvošolce v učilnicah X1 in X2, za učence drugih in tretjih razredov pa v učilnicah X3 in X4. Urnike za posamezne razrede bodo staršem posredovale razredničarke. Malica za učence bo potekala v razredih, pripravljena bo porcijsko. Kosilo bo v jedilnici po vnaprej določenem časovnem razporedu. Za učence jutranjega varstvo bo zagotovljen tudi zajtrk.

Razpored šolskih prevozov je sledeč: zjutraj: prevoznik Podgoršek: Rečica ob Paki ob 7.40, Letuš ob 7.45, Podgora ob 7.50, Gavce ob 8.05; prevoznik APS bo zjutraj vozil kot običajno za 2. vožnjo, prevoznik Dobnik pa Veliki Vrh ob 7.45, Slatina ob 8.05. Povratek domov bo za vožnje prevoznikov Podgorška in Dobnika ob 13. uri, APS-a pa ob 13.10.

Poudariti moramo, da naj v šolo prihajajo le zdravi učenci. Če v času pouka kateri izmed učencev zboli, bomo o tem takoj telefonsko obvestili starše, učenec pa bo starše počakal v posebej za to pripravljenem prostoru – igralnici šolskega vrtca.

Vstop v šolo bo potekal po vnaprej določenem protokolu, prav tako bo potekal tudi pouk. Za učence bo zagotovljena varnostna razdalja med njimi, med odmorom učenci razredov ne bodo zapuščali. Zaščitnih mask učenci od prvega do tretjega razreda ne potrebujejo, nujna pa bo ustrezna higiena rok ter upoštevanje ostalih predpisov za zagotavljanje preprečevanja okužb. Poskrbljeno bo za ustrezno prezračevanje in razkuževanje razredov in ostalih prostorov v šoli. V šolo učenci vstopajo sami, starši lahko spremljajo le učence prvih razredov, in sicer z obvezno zaščitno masko.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se starši obrnite na razredničarke vaših otrok.

Učencem želimo čim bolj prijeten ponovni vstop k pouku v šolskih prostorih, staršem pa čim manj skrbi, saj smo se za delo v šoli dobro in ustrezno pripravili ter učence pod našim smejočim se sončkom z veseljem pričakujemo.


Priloga: Pravila ravnanja v OŠ v času razbremenitvenih ukrepov

(Visited 58 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost