Zlati sonček in Krpan

Vsi učenci 4., 5. in 6. razredov bodo vključeni v športni program Krpan. Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom športnih učiteljev izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki bodo potekale v strnjeni obliki, pa na ŠD, ND ter v ZŠVN in LŠVN. Koordinatorja sta učitelja Antonija Reberšek in Matej Jug.

Cilji:

–   obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami;

–   motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti tudi v prostem času;

–   privzgojiti navado za redno ukvarjanje s športom.

Predpisane naloge po razredih (tabele):

Razred Program Naloge Diploma
4 Bronasti

–   2 izleta,

–   naskok v oporo čepno na gimnastično orodje,

–   odrivanje v stojo na lakteh,

–   osnovna podaja z zamahom nad ramo,

–   met na koš z mesta,

–   tek 6 min vzdržema v pogovornem tempu,

–   teorija (krepitev funkcionalnih sposobnosti);

Za vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge
5 Srebrni

–   2 izleta,

–   preskakovanje kratke kolebnice 15-krat,

–   plezanje po žrdi,

–   odbojka – zg odboj,

–   nogomet – udarec žoge z nogo

–   plavanje 35 m,

–   teorija (varovanje narave, škodljivost kajenja);

Za vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge
5 Zlati

–   2 izleta,

–   raznožka čez kozo,

–   poskočna polka,

–   tek 10 min vzdržema v pogovornem tempu,

–   plavanje 50 m,

–   teorija (motorične sposobnosti, ogrevanje)

Za vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge

Vodja: Antonija Reberšek, Matej Jug

Vsi učenci 1., 2. in 3. razredov bodo vključeni v športni program Zlati sonček. Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom razredničark izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki bodo potekale v strnjeni obliki, pa na športnih dnevih Koordinatorja sta učitelja Antonija Reberšek in Matej Jug, vodja 10-urnega plavalnega tečaja v 1. razredu pa Tina Lončarič.

Cilji:

–   obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami;

–   z zanimivimi vsebinami motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti (tudi gibalno manj sposobne);

vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po gibanju tudi v kasnejšem življenjskem obdobju.

Predpisane naloge po razredih (tabele):

Razred Program Naloge Diploma
1 B

3 izleti,

plavanje (5–10 m v poljubni tehniki),

spretnost z žogo,

ravnotežna vaja 1 in 2 (rolanje, drsanje, smučanje ali kolesarjenje);

Za 4 uspešno opravljene naloge
2 C

2 izleta,

10 sonožnih poskokov bočno čez nizko gred,

met male žogice v cilj,

vzravnava v sed iz leže na hrbtu 10-krat/20 sekund,

2 prevala naprej,

tek na 200 m;

Za 6 uspešno opravljenih nalog
3 D

2 izleta,

sonožno preskakovanje kratke kolebnice,

plezanje po žrdi 3 m visoko,

spretnost z žogo,

tek na 300 m,

plavanje (15–20 m v poljubni tehniki),

zamenjalne naloge: rolanje, smučanje ali vožnja s kolesom

Za 6 uspešno opravljenih nalog

Vodja: Antonija Reberšek, Matej Jug

(Visited 139 times, 1 visits today)