Učenci

Oddelek Št. učencev Razrednik Učilnica
1. a   15 Anja Zajamšek
X1
1. b   15 Jerneja Žagar X2
2. a   21 Andreja Škruba X3
2. b   22 Mihaela Vodopivec X4
3. a   22 Polona Pečnik U4
3. b   23 Tanja Kolšek U2
4. a   17 Magda Omladič Novinšek U3
4. b   17 Katja Rojnik
U1
5. a   20 Suzana Daničič U5
5. b   20 Suzana Zabukovnik U6
Skupaj RP   192    
6. a   17
Blanka Rotovnik
GL
6. b
  17
Mateja Novak
SLO1
7. a
  19 Zoran Habot ZGO-GEO
7. b   20 Darja Kugonič SLO2
8. a   20 Damjana Modrijan BIO-KEM
8. b   20 Damjana Paulič MAT2
9. a   16 Sabina Skornšek NEM
9. b   18 Kristina Jazbinšek Vovk
ANG
Skupaj PP   147    
Skupaj   339    

 

(Visited 7.096 times, 1 visits today)
Dostopnost