UNESCO

PROJEKT UNESCO

V tem šolskem letu je naša šola postala članica in se pridružila Slovenski mreži ASPnet, ki je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Network in v katero je vključenih že več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Unesco vsebine bomo učitelji vključevali v pouk, dneve dejavnosti in ostale šolske in obšolske dejavnosti.

V delovanju poudarjamo ključne elemente štirih Delorsovih stebrov učenja za 21. stoletje:

  1. učiti se, da bi vedeli;
  2. učiti se, da bi znali delati;
  3. učiti se, da bi znali živeti skupaj;
  4. učiti se biti.

Pri delu pa nas vodijo naslednje smernice:

  1. živeti skupaj (medsebojni odnosi, spoštovanje, pozitivna komunikacija,…);
  2. ohranjanje medkulturne raznolikosti;
  3. solidarnost in prostovoljstvo;
  4. skrb za trajnostni razvoj (gospodarski, socialni in varstvo okolja);
  5. spodbujanje pozitivnega odnosa do ljudi, stvari in hrane

Glavni cilj UNESCO ASPnet je da vsi člani delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebni razvoj posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje. Več informacij o slovenski mreži Unesco ASPnet šol se nahaja na spletni strani: https://www.aspnet.si/

V okviru tega projekta bomo sodelovali na mednarodnih in nacionalnih projektih ter obeležili nekatere mednarodne dneve.. Kateri so temeljni cilji in teme, ki jih bomo zajeli v sklopu projekta, pa si lahko natančneje preberete na tej povezavi.

Vodja projekta: Suzana Zabukovnik, prof.

(Visited 114 times, 1 visits today)
Dostopnost