Obvestilo za starše devetošolcev

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se odpirajo šolska vrata tudi za učence devetih razredov. Glede na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo pouk v šolskih prostorih potekal prilagojeno z ukrepi, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.

Pouk se bo pričel ob 8.20. Vstop v šolo za učence devetih razredov bo spredaj pri glavnem vhodu. Pouk za njih bo potekal v treh skupinah (kot pri pouku slovenščine, matematike in angleščine) v učilnicah SLO1, SLO2, GEO-ZGO/TJA. Učitelji bodo učence zjutraj sprejeli v določenih razredih. Urniki so objavljeni na naši spletni strani. Malica za učence bo potekala v razredih, pripravljena bo porcijsko. Kosilo bo v jedilnici po vnaprej določenem časovnem razporedu.

Razpored šolskih prevozov je sledeč: zjutraj: prevoznik Podgoršek: Rečica ob Paki ob 7.35, Letuš ob 7.45, Podgora ob 7.50, Gavce ob 8.05; prevoznik APS bo zjutraj vozil kot običajno za 2. vožnjo, prevoznik Dobnik pa Veliki Vrh ob 7.45, Slatina ob 8.05. Povratek domov bo za devetošolce za vse relacije ob 13.50.

Poudariti moramo, da naj v šolo prihajajo le zdravi učenci. Če v času pouka kateri izmed učencev zboli, bomo o tem takoj telefonsko obvestili starše, učenec pa bo starše počakal v posebej za to pripravljenem prostoru – igralnici šolskega vrtca.

Vstop v šolo bo potekal po vnaprej določenem protokolu, prav tako bo potekal tudi pouk. Za učence bo zagotovljena varnostna razdalja med njimi, med odmorom učenci razredov ne bodo zapuščali. Poskrbljeno bo za ustrezno prezračevanje in razkuževanje razredov in ostalih prostorov v šoli.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se starši obrnite na razredničarke vaših otrok.

Učencem želimo čim bolj prijeten ponovni vstop k pouku v šolskih prostorih.


Priloga: Pravila ravnanja v OŠ v času razbremenitvenih ukrepov

(Visited 97 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost